Drevné peletky smrekové "A2"  6mm 15 kg vrecia
                 1 bal 15kg  =  3,00 € bez DPH  /3,60 € s DPH /

             1 tona   = 150 € bez DPH  /180€ s DPH/

***************************************************
na palete  á  1,005 t  /180,90 € s DPH/ 

viac info: audaxus.office@gmail.com

*platí do 31.marca 2021 alebo do vyčerpania zásob

viac info: audaxus.office@gmail.com