Drevné peletky smrekové 

15 kg vrecia
1 bal 15kg  =  3,- Eur bez DPH  /3,60,- Eur s DPH/
1 tona = 196,- EUR bez DPH  /235,20,- Eur s DPH/
***************************************************
                                                                  na palete  á  1,05 t

viac info: audaxus.office@gmail.com