Drevné peletky smrekové 6mm

15 kg vrecia
1 bal 15kg  =  2,67,- Eur bez DPH  /3,20,- Eur s DPH/

             1 tona = 173,- EUR bez DPH  /207,60- Eur s DPH/
***************************************************

                                                na palete  á  1,005 t /208,60 € s DPH/

viac info: audaxus.office@gmail.com