Drevné peletky smrekové 

15 kg vrecia
1 bal 15kg  =  2,67,- Eur bez DPH  /3,20,- Eur s DPH/
             1 tona = 190,- EUR bez DPH  /228,- Eur s DPH/
***************************************************
                                                na palete  á  1,05 t /239,40 € s DPH/

viac info: audaxus.office@gmail.com