Drevné peletky smrekové 6mm

15 kg vrecia
1 bal 15kg  =  2,67,- Eur bez DPH  /3,20,- Eur s DPH/

             1 tona = 179,- EUR bez DPH  /214,80- Eur s DPH/
***************************************************

                                                na palete  á  1,005 t /215,90 € s DPH/

viac info: audaxus.office@gmail.com